lebo

127 tekstów – auto­rem jest le­bo.

Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś do mo­jego ser­duszka mały płomień o imieniu miłość, który za­wiera w so­bie czułość, opiekuńczość i troskę, co w całości tworzy ciepło rodzin­ne­go ogniska 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 czerwca 2018, 21:25

Jes­tem krótko­widzem z da­lekowzrocznym planem. 

myśl • 3 stycznia 2016, 17:05

Wolę mieć jed­ne­go przy­jaciela w rzeczy­wis­tości, niż ty­siąc na facebook'u. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2015, 12:56

Choć wszys­tko jest dla człowieka, człowiek nie jest dla wszystkich. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 marca 2013, 21:19

Lu­bię chodzić z głową w chmu­rach, ale tyl­ko w górach. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 września 2012, 21:04

To co po­myśla­ne jest two­je, co wy­powie­dziane- wasze, na­tomiast to co na­pisa­ne- wszystkich. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2012, 18:39

To, że naj­więcej ludzi umiera leżąc w łóżku, nie oz­nacza, że łóżko zabija. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 27 lutego 2012, 20:37

Łat­wo jest po­myśleć, trud­niej na­pisać, naj­trud­niej zaś wypowiedzieć. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 6 stycznia 2012, 14:55

Miłość to zabójcza broń, można od niej jak i za nią zginąć. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 1 października 2011, 19:58

Słaba złotówka po­wali i moc­ne­go na kolana. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 września 2011, 22:55

lebo

Rozstapiam się...znikam powoli... A ludzie wyciągają swoje rozgrzane ręce z pomocą...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lebo

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 czerwca 2018, 21:25lebo do­dał no­wy tek­st Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś [...]

3 stycznia 2016, 17:05lebo do­dał no­wy tek­st Jestem krótko­widzem z da­lekowzrocznym [...]

31 grudnia 2015, 15:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nowy Rok - je­den [...]

29 czerwca 2015, 20:50krysta sko­men­to­wał tek­st Wolę mieć jed­ne­go przy­jaciela [...]

29 czerwca 2015, 12:56lebo do­dał no­wy tek­st Wolę mieć jed­ne­go przy­jaciela [...]

16 grudnia 2014, 16:41mill sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie wszys­tko ma­my [...]

16 grudnia 2014, 15:59słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie wszys­tko ma­my [...]

16 grudnia 2014, 08:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie wszys­tko ma­my [...]